Asteen verran esteettisempää asumista
Asuntomessut Oulussa 2025

Oulun kaupunki etsii portfoliohaulla Oulun uudelle Hartaanselänrannan asuinalueelle kolmea taiteilijaa tai työryhmää toteuttamaan taideteoksen kolmeen erilliseen muuntamorakennukseen. Alueelle on tehty taideohjelma, jonka on laatinut taidekoordinaattori Moosa Myllykangas yhdessä taiteen ohjausryhmän kanssa. Taideohjelmaan pääset tästä.

Portfoliohaku on avoinna 21.8 – 24.9.2023 ja toteutetaan ArtCurator -ohjelman kautta. Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. Taiteilijoiden valinnasta päättää asuntomessujen taiteen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajan toimii intendentti Elina Vieru Oulun taidemuseosta. Valitut taiteilijat voivat aloittaa teoksen suunnittelun heti valinnan jälkeen ja teoksen on oltava asennettuna toukokuussa 2025.

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattikuvataiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti. Työryhmän ollessa kyseessä tulee vähintään yhden sen jäsenistä olla ammattikuvataiteilija eli täyttää jokin mainituista edellytyksistä. Taiteilijan tulee kuulua ennakkoperintä- ja alv-rekisteriin ja hänellä tulee olla voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus. Järjestäjä suorittaa taiteilijapalkkiot ainoastaan laskuperusteisesti.

Etsimme lähinnä kolmiulotteisia teoksia/tai toteutuksia, jotka voivat nousta seinältä katon kautta ylöspäin. Myös reliefimäiset teokset tulevat kysymykseen. Teokseen voidaan yhdistää erilaisia tekniikoita ja materiaaleja. Taideteosten materiaalien tulee kestää aikaa ja pohjoisen vaativia sääolosuhteita. Teoksista ei saa aiheutua haittaa eikä vaaraa alueen asukkaille tai ohikulkijoille. Taiteilijan tulee osoittaa portfolion perusteella kykyä hallita suurta mittakaavaa ja toteuttaa teos osana rakennettua ympäristöä. Portfoliohaussa painotetaan vahvojen, kestävien materiaalien ja kolmiulotteisten teosten hallintaa. Muuntamorakennukset ovat betonia ja katto on tummanharmaata peltiä. Yhden muuntamorakennuksen leveys on 3.5 m, syvyys 2.1 m ja korkeus 2.4 m.

Teosten toteutuskustannuksiin on varattu yhteensä 180 000 € (alv 0 %) sisältäen taiteilijapalkkiot, materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän oikeuden tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta. Varattu summa voidaan jakaa tasan kolmeen osaan tai jakaa muulla tavalla riippuen teosten koosta ja materiaalikustannuksista.

Luonnosvaiheessa maksetaan kullekin taiteilija-/työryhmäkohtainen palkkio 4 000 € (alv 0 %). Maksettu luonnospalkkio katsotaan osaksi taiteilijapalkkiota.

Aikataulu

Portfoliohaku on auki 21.8.2023 – 24.9.2023

Taiteilijoiden valinta tehdään 5.10.2023 taiteen ohjausryhmän kokouksessa.

Teosten luonnostelu ja pienoismallien tai tietokonemallinnusten teko alkaa valinnan jälkeen. Teosten toteutukselle jää aikaa vuosi 2024. Teokset tulee olla valmiina ja asennettuna viimeistään toukokuussa 2025.

Luonnosvaiheen käynnistyttyä taiteilijoille järjestetään infotilaisuus, jossa mukaan kutsutut taiteilijat ja/tai työryhmät voivat esittää kysymyksiä sekä keskustella kohteesta taidekoordinaattorin ja rakennuttajan edustajan kanssa. Valitut taiteilijat esittävät luonnoksen/luonnokset asuntomessujen taiteen ohjausryhmälle sovittuun aikaan mennessä.

Portfolioon tarvittavat tiedot

1. Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivujen osoite (taiteellisilta työryhmiltä yhteyshenkilö).

2. Ansioluettelo, max.2 sivua/taiteilija tai työryhmän jäsen.

3. Teoskuvia 5 kpl aiemmasta työskentelystä. Kuvissa kannattaa suosia rakennetun ympäristön projekteja, mutta myös muita jo toteutuneita teoksia voi esitellä. Mikäli kyseessä on työryhmänä tai työparina toteutettu teos, tulee oma työosuus kuvata.

4. Lyhyt tekstimuotoinen esittely kustakin teoksesta.

5. Perustele lyhyesti, miksi haluaisit toteuttaa teoksen muuntamorakennukseen.

HUOM. Luonnosehdotuksia ehdotettavasta teoksesta/-teoskokonaisuudesta ei toimiteta portfolion mukana.

Taideohjelmaan pääset tästä.

Lisämateriaalia kohteesta tässä.

Portfoliot sisältävät henkilötietoja muodostaen henkilötietorekisterin. Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.


Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille.

Portfolion sisältävän tekijänoikeuden käytöstä on sovittava erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa.Lisätietoja ja kysymyksiä voi esittää 11.9.2023 saakka:

Taidekoordinaattori / kuvataiteilija Moosa Myllykangas

moosa.myllykangas@ouka.fi

puh 040-8228 060

Intendentti Elina Vieru

elina.vieru@ouka.fi

puh 044–7037 454Kysymykset ja kirjalliset vastaukset ovat kaikkien nähtävissä ArtCurator sivuilla 15.9.2023 mennessä.


Asuntomessujen taiteen ohjausryhmä:

Vieru Elina, intendentti, ohjausryhmän puheenjohtaja, Oulun taidemuseo

Forsblom Samu, ohjelmajohtaja, Euroopan kulttuuripääkaupunkisäätiö 2026

Kaleva Sami, maisema-arkkitehti, Infra

Kemppainen Katariina, amanuenssi, Oulun taidemuseo

Montin Anu, arkkitehti, projektipäällikkö asuntomessut Oulussa 2025

Myllykangas Moosa, kuvataiteilija, taidekoordinaattori asuntomessut Oulussa 2025

Pulkkinen Heikki, kaupunginpuutarhuri, Infra

Rajala Janne, kaupunginarkkitehti, Oulun kaupunki

Vasu Eini, kaavoitusarkkitehti, Oulun kaupunki

Ylisaari Sami, kulttuurijohtaja, Oulun kaupunki ArtCurator-lomakkeen täyttäminen:

Täytä profiilisivu, jossa hakijan omat tiedot

Paina sitten Lisää teosesimerkki -painiketta

Täytä kaikki teoksen vaadittavat kentät ja lisää vaaditut kuva(t)

Teosesimerkkisivun oikeassa ylänurkassa on koko ajan lista tiedoista jotka puuttuvat. Kun 1-5 kuvaa on ladattu ja tiedot kunnossa, ylänurkkaan ilmestyy teksti LIITETTY HAKEMUKSEEN.

Kaikki valmiit teokset liitetään automaattisesti hakemukseen.

Kun teos on valmis, voit palata profiilisivulle. Nyt voit lisätä halutessasi toisen teoksen tai lähettää hakemuksen. 

Jos haluat lähettää hakemuksen, paina LÄHETÄ-nappia oikeassa ylänurkassa. Samasta napista voit myös palata muokkaustilaan.

ArtCurator EI lähetä erillistä kuittausta sähköpostiin. Jos lomakkeen ylänurkassa lukee vihreällä HAKEMUS LÄHETETTY niin kaikki on kunnossa ja hakemus mukana haussa!

Mahdollisia ongelmatilanteita:

Jos profiilisivulla ei näy Lähetä-nappia vaan Puutteelliset tiedot -laatikko oikeassa ylänurkassa, niin tarkista mikä virheviesti sen alla lukee. Lomake opastaa puuttuvista tiedoista.

Jos virheviesti on "Teoksen tiedot puutteelliset" niin tarkista profiilisivun alaosasta teosehdotuksesi tiedot. Valmiin teosehdotuksen kohdalla lukee vihreällä "Liitetty hakemukseen". Keskeneräisen kohdalla lukee punaisella "KESKEN". Jos olet luonut ehdotuksen, jota et aio lähettää, niin POISTA se Teokset-listasta. Kun listassa on vain vihreällä merkittyjä ehdotuksia, aktivoituu LÄHETÄ-nappi.

Ohje
X